poděkování

13.05.2010 12:10

Město Ústí nad Labem,

Energy Ústí nad Labem,a.s. ,

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

CWS s.r.o,

Inpeko s.r.o,

Simont s.r.o,

Astron s.r.o,

Kontes s.r.o,

Ekosystémy s.r.o,

Severočeský Metropol,

Komastav DS,

Tiskárna Slon s.r.o,

SKD Průmstav, a.s. Ústí nad Labem

Amigonet,

CocaCola,

Tipsporta.s.,

Kappa s.r.o,

Reklamní agentura Jas- Houda.

Dvorním dodavatelem květinové výzdoby pani Věra Jelínková-Masarykova ul.