Nabídka individuálních hodin

02.11.2009 09:06

Nabízíme možnost individuálních výukových hodin.

1/ Pro soutěžní taneční páry třídy D až M.

2/ Pro širokou laickou veřejnost pro výuku například jednotlivého tance apod.