INFORMACE TANEČNÍ KURZY MLÁDEŽE- podzim 2012

04.03.2012 00:00

- společenský sál STZ ( 17,45 a 20.00 hodin)

- tradiční kurzy v moderním stylu a pojetí

- výuka společenského chování netradiční formou

- příjemné skladby v průběhu výuky

- důraz kladen na atmosferu, na tance které určitě nezapomenete (valčík,polka,waltz,tango..)

- seznámíte se i s dalšími tanci /mazurka,ča-ča,jive,mambo,swing..)

- čeká vás vstřícný přístup učitelů (ze života:porotci,choreografové,mezinárodní třída, tisíce žáků...)

- kurzovné : 1.500 kč /osoba ( oproti minulému roku 2 lekce navíc)

1.lekce - 13.září

2.lekce - 20.září

3.lekce - 27.září

4.lekce - účast na mezinárodní soutěži Grand Prix Ústí nad Labem 22.ročníku- zdarma

5.lekce - 4.říjen

6.lekce - 11.říjen

1.prodloužená - 19.říjen večerní kurz

1.prodloužená - 20.říjen odpolední kurz

7.lekce - 25.říjen

8.lekce - 1.listopad

9.lekce - 8.listopad

2.prodloužená - 16.listopad - večerní kurz

2.prodloužená - 17.listopad - odpolední kurz

10.lekce - 22.listopad

11.lekce - 29.listopad

12.lekce - 6.prosinec

Závěrečný věneček - 14.prosinec - večerní kurz

Závěrečný věneček - 15.prosinec - odpolední kurz

 

Mimo lekcí navíc oproti roku 2011

BONUS pro kurzisty:

----------------

A/ Každý pátek volný vstup na diskotéku ( předložení průkazu)

B/ Sleva 500 Kč pro případné zájemce o taneční kurzy mládeže pro pokročilé začínající v lednu

    (10 lekcí + závěrečný večer)

PŘIHLÁŠKY:

Zasílejte na adresu : tanecul@seznam.cz,nebo využijte těchto stránek ´´ napište nám´´.

Závazná přihláška bude obsahovat : jméno a příjmení,bydliště,mailová adresa,telefon,

na který kurz (17.45 nebo 20.00 hodin)

Uzávěrka přihlášek : 30,červen 2012 (počet míst omezen z důvodu věnování se párům)

Uhrada kurzovného:

a) Nebereme zálohy

b)Avšak úhrada bude provedena do 15.7.2012 v Informačním středisku města Ústí nad Labem

    Mírové náměstí v době od 12.00 do 17.00 hodin

c) Průkazy obdržíte namístě při platbě.

Těší se na vás: Vladimír Kubát,Julie Kolesnichenko